Start

Onze afspraken naar aanleiding van het coronavirus:

1. De school blijft open en er is opvang voorzien van maandag tot vrijdag van 8 u 30 tot 15 u 30, behalve op woensdag dan zijn we enkel in de voormiddag open van 8 u 30 tot 12 u. Er zijn steeds leerkrachten aanwezig om leerlingen die door omstandigheden niet thuis kunnen opgevangen worden dit op school te doen.

2. De leerlingen worden verondersteld dagelijks 1x in te loggen op smartschool/digitale agenda om te kijken welke opdrachten zij moeten maken voor de vakken. Het gaat hier steeds om het herhalen van geziene leerstof en het verwerken van hetgeen zij opnieuw op zelfstandige basis thuis leren. Er zal GEEN nieuwe leerstof aangeboden worden. We gebruiken deze tijd om de geziene leerstof opnieuw te bekijken en leren en om hetgeen gezien werd nog in te oefenen. Voor de laatstejaars is dit een mogelijkheid om hun GIP verder uit te werken en bij te sturen.

3. De leerkrachten zullen de opdrachten in delen doorgeven en via de digitale schoolagenda ook rekening houden met de andere vakken, zodat je niet overstelpt wordt door de hoeveelheid leerstof. Zij zullen steeds via smartschool feedback sturen over hetgeen de leerlingen inleveren alsook over de vragen die men heeft wanneer iets niet duidelijk is. Let wel erop dat je eerst zelf goed leest wat er gevraagd wordt, vooraleer je berichten stuurt. 

4. Wie thuis niet in de mogelijkheid is om taken, oefeningen en dergelijke te maken, is steeds welkom op school om hier gebruik te maken van de computerklassen. Wel vragen we dat er even op voorhand een bericht gestuurd wordt naar het leerlingensecretariaat (dhr. Van Vlierden of mevr. Gutschoven) om te melden wanneer je dan op school bent. Zo kunnen we de leerlingen ook zoveel mogelijk spreiden om de ‘sociale afstand’ te kunnen waarborgen. Het spreekt voor zich dat wie ziek is, niet naar school komt.

Ik kan enkel herhalen wat we al zo vaak gehoord hebben de afgelopen dagen: het zijn geen gemakkelijke tijden waarin we nu zitten, maar samen zullen we dit tot een goed einde brengen.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen. Neem de opgelegde maatregelen in acht wat betreft je gezondheid.

Veel succes en tot gauw.

Met vriendelijke groeten

Nanouk Borgerhoff, directeur

  • Meeloopdag
  1. MeeloopdagMeta_2019-2020
  2. FacultatieveDag_2019-2020
  3. 2020_Opendeurdag
  4. PedagogischeStudiedag_2019-2020