7e specialisatiejaar

7de jaar Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

In deze studierichting bereid je je voor op een job als zorgkundige in een gestructureerd team van een residentiële zorgsetting of in de gezinszorg/thuissituatie voor personen met een complexere zorgvraag.

De zorgkundige staat onder toezicht van een verpleegkundige en volgt de gezondheidstoestand van de cliënt op, begeleidt bij de activiteiten van het dagelijkse leven en staat in voor de lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en ondersteuning zodat de cliënt op een kwaliteitsvolle wijze verzorgd wordt rekening houdend met zijn/haar welzijn.

Je leert in team werken, je leert samen met een verpleegkundige een zorgplan opstellen, en de zorg systematisch uitvoeren. Je leert ook het gezin te ondersteunen in de dagelijkse taken.

Attitudes

– Je werkt cliënt gericht
– Je werkt teamgericht
– Je kan zelfstandig werken
– Je werkt nauwkeurig
– Je bent beleefd en respectvol
– Je bent discreet, betrouwbaar en tactvol
– Je bent empathisch
– Je bent stressbestendig
– …

Toekomstmogelijkheden

Tewerkstelling:
Men kan als zorgkundige te werk gesteld worden in een residentiële zorgsetting of in de gezinszorg/thuissituatie

Verder studeren:
HBO5 verpleegkunde

7de jaar Specialisatie Kinderzorg

In deze studierichting bereid je je voor op een job als begeleider in de kinderopvang bij kinderen van 0 tot 12 jaar in de voorschoolse kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang.

De kinderbegeleider werkt met kinderen op een pedagogisch verantwoorde manier. Je leert baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen. Je leert schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd begeleiden en bij te dragen tot hun algemene ontwikkeling en dit in samenwerking met ouders, collega’s en anderen.

Attitudes

– Je werkt cliënt gericht
– Je werkt teamgericht
– Je kan zelfstandig werken
– Je werkt nauwkeurig
– Je bent beleefd en respectvol
– Je bent discreet, betrouwbaar en tactvol
– Je bent empathisch
– Je bent stressbestendig
– …

Toekomstmogelijkheden

Tewerkstelling:
Men kan als begeleider in de kinderopvang te werk gesteld worden in een voorschoolse kinderopvang of in een buitenschoolse kinderopvang.

Verder studeren:
HBO5 opvoeder

Lessentabel

AV/TV/PVVakThuis- en bejaardenzorgKinderzorg
AVLevensbeschouwelijk vak22
AVLichamelijke Opvoeding22
AVProject Algemene Vorming66
AVFrans22
PV/TVHuishoudkunde – Verzorging – Opvoedkunde – Expressie
(incl. stage)
2020