Dagindeling/werking

De eerste schooldag

De eerste schooldag start om 9 u voor de leerlingen van het derde jaar. Na een korte introductie zullen zij samen met de klastitularis naar het leslokaal gaan om daar verder kennis te maken en reeds de nodige documenten in te vullen.
Voor de 1ste schooldag brengen de leerlingen alleen hun boekentas, pen en papier mee. De leerkrachten delen tijdig mee welke schoolmaterialen nodig zijn.
De 1ste schooldag krijgen de leerlingen agenda, schoolboeken en het lessenrooster. Verder maken zij kennis met de school, de nieuwe leerkrachten en de andere leerlingen.

De toegang tot de school

Fietsers nemen langs het warenhuis Carrefour de Claessensweg. Die rijden ze af tot aan het bruggetje en slaan daar rechtsaf. Zo bereiken ze de fietsenstalling en de speelplaats. Brommers zijn niet toegelaten bij de fietsenparking: er is parkeergelegenheid voorzien op de parking aan de werkhuizen. Auto’s parkeren op de parking aan het Cultureel Centrum/zwembad op minder dan 500 meter van school.

Lesuren

1ste belsignaal 8u 20  de leerlingen verzamelen in rijen
1ste lesuur   8u 25 – 9u 15
2de lesuur   9u 15 – 10u 05
PAUZE 10u 05 – 10u 15
3de lesuur   10u 15 – 11u 05
4de lesuur   11u 05 – 11u 55
MIDDAGPAUZE 11u 55 – 12u 50
5de lesuur   12u 50 – 13u 40
6de lesuur   13u 40 – 14u 30
PAUZE 14u 30 – 14u 40
7de lesuur   14u 40 – 15u 30
8ste lesuur   15u 30 – 16u 20

De leerlingen hebben 34 tot 36 uren  les per de week: afhankelijk van de studierichting zullen zij gedurende 2 dagen 7 uur les volgen en de andere 2 dagen 8 uur.

Het middagmaal

Tijdens de middagpauze mag je als leerling van de derde graad of als een inwoner van het centrum van Maaseik mits de schriftelijke toelating van de ouders/voogd de school verlaten.
Bij klachten zal deze toestemming ingetrokken worden. Indien de leerling de toelating krijgt om buiten de school te gaan eten, dan berust de verantwoordelijkheid in handen van de ouders m.a.w. de school is dan niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Interne leerlingen en de andere externen blijven altijd op school eten.
Zij eten ofwel hun eigen lunch of ze maken gebruik van de schoolcafetaria met een selfservicesysteem, waar ze de keuze hebben tussen een volledige warme maaltijd, gevarieerde snacks en verschillende soorten broodjes.
Betalingen gebeuren contant of door middel van een oplaadkaart.

Kostenraming

Leerlingen van het Technisch Atheneum Maaseik gebruiken boeken, werkschriften, agenda, T-shirt lichamelijke opvoeding, kopieën en andere leermiddelen, die door ons studiefonds geleverd worden.
De ouders betalen gemiddeld  € 350,00, afhankelijk van leerjaar en studierichting. In het begin van het schooljaar vragen wij een bedrag van € 200,00 als voorschot dat via een overschrijvingsformulier wordt geïnd.
De leerlingen van de afdelingen hout/ basismechanica/mechanisch onderhoud en elektromechanica kunnen  een werkkoffer aankopen. Voorts moeten ze voor de uren praktijk zorgen voor een overall (100% katoen voor de afdeling basismechanica/mechanisch onderhoud)/ werkbroek en stevige veiligheidsschoenen en een T-shirt. De aankoop kan via de school gebeuren.
Betalingen voor excursies worden ook op de schoolfactuur geplaatst. We streven naar een aanvaarbare meerkost voor deze uitstappen. De meerdaagse reis wordt afzonderlijk betaald. Voor sommige vakken – b.v.  handvaardigheid – moeten de leerlingen soms bepaalde kleine aankopen zelf doen.
De gedetailleerde afrekening volgt in de loop van het 2de trimester. Bij financiële problemen is de school steeds bereid om samen naar een oplossing te zoeken.
De leerwerkboeken zijn eigendom van de leerlingen zelf.

Het studiefonds biedt duidelijke voordelen:

  • De kosten worden tot een minimum beperkt
  • De leerlingen zijn tijdig in het bezit van de benodigde leermiddelen.
  • Vergissingen bij de aankoop van boeken is uitgesloten.

Begeleiding – Evaluatie

Contact ouders – school

Het contact vanuit de school naar de ouders, gebeurt in de eerste plaats via de agenda (digitaal agenda via Smartschool/planner).
Hierin worden de cijfers van taken, toetsen e.d. genoteerd. Ook mededelingen i.v.m. stiptheid en individuele nota’s worden erin opgeschreven.
Daarom verzoeken wij de ouders nadrukkelijk wekelijks de agenda na te zien en te ondertekenen.
Ouders kunnen, na telefonisch contact, altijd terecht bij de directie/leerkrachten om te spreken over het gedrag, studiehouding en/of resultaten van hun zoon/ dochter.
Als de school het nodig oordeelt, kunnen de ouders gecontacteerd of uitgenodigd worden voor een gesprek.
Minimaal driemaal per jaar organiseren wij een ouderavond.
Hiervan worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht.

Leerlingenbegeleiding

Op het Technisch Atheneum Campus Van Eyck maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie.
Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of socio-emotionele problemen worden gemeld door de leerling/ ouders/ leerkrachten/ opvoeders.
Wij willen zo kort mogelijk op de bal spelen, want “een gelukkige leerling zonder zorgen = een goede leerling”.

Rapporten dagelijks werk en proefwerken

Vijfmaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport.
Voor de leerlingen van TSO is dat voor de resultaten voor dagelijks werk (DW) eind oktober, begin maart en eind mei, telkens na een periode van ongeveer tien weken.
Voor de kerstvakantie en voor de grote vakantie ontvangen zij de rapporten met de resultaten van de examens.
De drie rapporten DW geven het resultaat weer van mondelinge en schriftelijke overhoringen of herhalingstoetsen, van oefeningen of taken.
Er wordt natuurlijk ook gelet op aandacht, planning, orde en andere aspecten van de studiehouding.
Een apart cijfer wordt gegeven voor opvoeding/gedrag.
De bedoeling van de 2 proefwerkperiodes is na te gaan of de leerling grote gedeelten van de leerstof kan verwerken.
In de examenperiode werken wij met een halvedagsysteem: de leerlingen zijn ’s morgens op school om examens af te leggen en in de namiddag vrij om zelfstandig de examens voor te bereiden.
Als de ouders dit wensen kunnen de leerlingen ook ’s namiddags op school studeren (behalve woensdag- en vrijdagnamiddag).
Voor de leerlingen van het BSO zijn er 4 rapporten Permanente Evaluatie.
Dit betekent dat zij gedurende het hele jaar permanent geëvalueerd worden in de lessen en dit door middel van kleine en grotere herhalingsproeven.

Attesten, getuigschriften en diploma’s

Op het einde van een schooljaar krijgt elke leerling een A-, B- of C-attest.

  • A-attest: de leerling is onvoorwaardelijk geslaagd en mag naar een hoger leerjaar.
  • B-attest: de leerling mag naar een hoger leerjaar, maar niet in alle studierichtingen of onderwijsvormen. Hij mag ook overzitten.
  • C-attest: de leerling moet het jaar overzitten, al dan niet in dezelfde richting

In het 4de  leerjaar behalen de leerlingen het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs en in het 6de jaar TSO het diploma van secundair onderwijs (SO).
De leerlingen van het 6de jaar BSO behalen een getuigschrift en kunnen mits het volgen van een 7de jaar specialisatie het diploma van het secundair onderwijs behalen.
Met dit diploma SO kan men rechtstreeks terecht op de arbeidsmarkt of wordt men toegelaten tot elke richting van de bachelor of master-opleiding (hogeschool of universiteit).