Elektromechanica

Elektromechanica is een bijzonder veelzijdige studiekeuze.
Naast een bundel algemene vakken  worden de accenten gelegd op wiskunde en ook op heel wat technische segmenten binnen de mechanica en elektriciteit.
Techniek is het sleutelwoord van de opleiding.
Dankzij de hedendaagse technologie wordt er creatief ingespeeld op de actuele technologische processen en de toepassingen daarvan binnen de industrie.
Door projectmatig te werken worden de studenten gestimuleerd om zelfstandig en probleemoplossend te denken.
Ook krijgen de leerlingen ruimschoots de kans om dankzij het tekenen en programmeren met de computer onmisbare kwaliteiten te ontwikkelen.

Wanneer kan je deze richting volgen?

Er is geen specifieke vooropleiding vereist maar je wiskundige basis moet wel voldoende sterk zijn. Natuurlijk heb je ook interesse in techniek en beschik je uiteraard ook over voldoende praktische vaardigheden.

Wat houdt de richting in?

Elektromechanica is een eerder theoretische richting, waarin wiskunde, mechanica en elektriciteit ruim aan bod komen. Je leert analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen. 
De studierichting is vergelijkbaar met de vroegere A2 elektromechanica.

Deze studierichting omvat twee grote blokken:

ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. 
Je voert elementaire berekeningen uit, je leert werken met PLC, CAD-programma’s en maakt kennis met domotica.
Ook een elektromotor of een generator of een transformator  heeft geen geheime meer voor je

MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. 
Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. 
Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen. 
Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten komen aan bod.

Wat kan je doen na de 3de graad?

Bijna alle leerlingen kiezen om hogere studies aan te vatten, hetzij:

  • een academische bachelor aan de hogeschool in de industriële wetenschappen en technologie (ingenieursopleidingen), architectuur, bedrijfskunde, handelswetenschappen;
  • een professionele bachelor aan de hogeschool;
  • ….
VakkenLesuren
2e graad3e graad
3de4de5de6de
AVLevensbeschouwelijk vak2222
AVAardrijkskunde1111
AVGeschiedenis1111
AVLichamelijke opvoeding2222
AVNederlands4433
AVWiskunde4444
AVFrans3322
AVEngels2222
AVChemie11
AVFysica11
AVNatuurwetenschappen1
AVBurgerschap11
TVElektromechanica, Mechanica,
Electriciteit/Elektronica
12121717