Handel→Boekhouden-Informatica

Handel (2e graad : 3e & 4e jaar)
Boekhouden-Informatica (3e graad : 5e & 6e jaar)

Handel (2e graad)

Het handelsonderwijs zorgt voor een actuele en polyvalente basisvorming.
De doorstroming naar het hoger onderwijs verloopt vlot omdat de leerlingen een stevige, algemene en bedrijfsgerichte kennis bezitten.
De taalkundige vorming (Nederlands, vreemde talen) is op de praktijk afgestemd.
De leerlingen leren de specifieke handelstaal (mondeling en schriftelijk) om later commerciële, administratieve of sociale taken uit te voeren.
Ze maken kennis met verschillende aspecten van communicatie.
In de tweede graad krijgen de leerlingen de basisprincipes van het boekhouden: handelsdocumenten, de financiële documenten en het moderne betalingsverkeer. Nadien verwerken ze deze documenten in de boekhouding.

Profiel van de leerling

Je kan

 • abstract denken,
 • probleemoplossend werken,
 • efficiënt gegevens en informatie beheren,
 • vrij grote hoeveelheden leerstof verwerken

Je hebt

 • praktisch inzicht,
 • interesse voor de overheidsdienst, de zakenwereld en de dienstensector,
 • aanleg en belangstelling voor:
  • de vreemde talen,
  • de communicatieve vaardigheden,
  • de informaticatoepassingen,
  • de administratieve verwerking van documenten,

Attitudes en sociale vaardigheden:

 • binnen elke opdracht streven naar optimale kwaliteit, met oog voor de economische aspecten,
 • een positieve & flexibele houding tegenover de snelle veranderingen,
 • een sterk engagement en verantwoordelijkheidsgevoel,
 • bereid zijn tot permanente vorming,
 • vlotheid in stijl en voorkomen, met zin voor diplomatie en etiquette, contactvaardig en bereid tot samenwerken.

Boekhouden-Informatica (3e graad)

In de derde graad diepen de leerlingen het dubbel boekhouden grondig uit. Ze leren een professioneel softwarepakket met voorraad, facturatie en boekhouden inzichtelijk gebruiken. De informatica wordt naast tekstverwerking in belangrijke mate geïntegreerd binnen verschillende professionele basispakketten. Daarnaast zet je je eerste stappen in de juridische vorming met de beginselen van burgerlijk recht en handelsrecht.

Naast economie, recht & boekhouden, mag je je ook aan een flinke brok essentiële informaticatoepassingen verwachten (4u/week).
De werking van allerhande computersystemen worden verkend.
Tekstverwerking, rekenbladen, presentaties, draaitabellen- & grafieken, gegevensbeheer in databanken, programmeren, mails-agenda-contacten-taken, websites aanmaken, sneltoetsen tot zelfs ergonomie & mediawijsheid.

We leren het je allemaal o.a. in : Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook (Microsoft), Visual Basic for Microsoft Applications (VBA) (geprogrammeerd interactieproject), WordPress, Photoshop, Audacity, Windows Movie Maker
Cloudtoepassingen zoals GoogleDocs, Gmail, … komen eveneens aan bod.
Door de samenstelling van de cursus en de leerstofonderdelen wordt er in het 5e & 6e jaar gestreefd naar zelfstandigheid in informaticavaardigheden.
Tijdens je stage worden je pc-skills al in het echte leven getoetst.

Profiel van de leerling

 • je kan abstract èn toepassingsgericht denken
 • je kan dieper èn breder analyseren dankzij je sterke wiskundige achtergrond
 • je bent geïnteresseerd in hoe de digitale wereld werkt èn hoe jij ervoor “werkt” ….
 • je wilt grote lijsten met data leren verwerken met de nodige kennis van zaken
 • je wilt inzicht verwerven in gerelateerde feiten
 • je hebt inzicht in bedrijfsboekhouding,

Verder studeren

Van accountancy-fiscaliteit tot beleidsinformaticus, over rechtsgraduaat tot ….

AV/TVVakkenLesuren
2de graad3de graad
AVLevensbeschouwelijk vak2222
AVNederlands4433
AVAardrijkskunde1111
AVGeschiedenis1111
AVLichamelijke opvoeding2222
TVToegepaste Informatica44
AVWiskunde4444
AVFrans3322
AVEngels2222
AVNatuurwetenschappen111
AVBurgerschap11
TVKantoortechnieken11
TVDactylografie/Toegepaste nformatica44
TVVerkoop11
TVToegepaste economie7763
TVStage boekhouding/Toegep.Informatica2
TVBoekhouding54
AVEconomie2