Nog enkele weetjes

Internaat

De gebouwen van het autonoom internaat Amigo, Koningin Astridlaan 91, 3680 Maaseik, zijn gelegen even buiten het centrum van de stad in een zeer rustige omgeving.
De leerlingen beschikken over alle comfort.
Ieder heeft een individuele kamer met wasgelegenheid en tijdens de gemeenschappelijke uren wordt gestreefd naar een familiale sfeer, zowel in de omgang onderling als met de opvoeder(ster).
De evolutie van de internen wordt op de voet gevolgd.
Er zijn aangepaste ontspanningsruimtes ter beschikking, uitgerust met TV, video, computerlokaal met internet,….
Tevens organiseert het internaat tijdens de avonduren en op woensdagnamiddag diverse activiteiten zoals zwemmen, schaatsen,filmbezoek, …..
Voor meer informatie:
089 56 48 70
www.int-amigo.be

Het centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB werkt op volgende domeinen:

  • leren en studeren
  • studiekeuze en beroepskeuze
  • psychisch-sociaal functioneren
  • preventieve gezondsheidszorg

Het CLB werkt adviserend, houdt zich aan het beroepsgeheim en is kosteloos.
Het werkt op vraag van de leerlingen of van hun ouders.
Vanaf de leeftijd van 12 jaar beslist de leerling zelf of hij/ zij CLB-begeleiding wil. CLB-begeleiding is een recht, geen verplichting.
Het medisch onderzoek binnen de preventieve gezondheidszorg en de leerplichtbegeleiding zijn wel verplicht.

Waar en wanneer kunt u het CLB bereiken?
Millenstraat 14A
3960 Bree
089 46 25 08
clb.17.bree@g-o.be