Sociale & Technische Wetenschappen

Wie de afdeling Sociale en Technische Wetenschappen volgt, heeft een grote interesse voor wetenschappen en/of sociaal maatschappelijk werk.
Het is een brede opleiding met heel wat algemene vakken, voor de component sociaal zijn er vakken als opvoedkunde en huishoudkunde en voor de component technische wetenschappen is er een brede wetenschappelijke vorming.

Daardoor biedt de richting STW een voorbereiding op hogere studies zoals bv. biomedische laboratoriumtechnieken (laborant), verpleegkunde en vroedkunde, maar ook ergotherapie, logopedie, audiologie, voedings- en dieetkunde en kinesitherapie zijn mogelijke vervolgopleidingen.

In onze samenleving is er eveneens een toenemende vraag naar gediplomeerden in de sociale sector en naar ondersteunend, verzorgend of verplegend personeel. Leerlingen die voor STW kiezen, maken dan ook een goede keuze.
De leerkrachten van het Technisch Atheneum Campus Van Eyck zorgen voor een evenwichtige vorming, die de leerlingen voorbereiden op studies in het hoger onderwijs.
Samengevat biedt de afdeling STW een veelzijdig pakket aan sociale, wetenschappelijke en praktische vakken. Dit biedt de leerling nog veel mogelijkheden voor een vervolgopleiding en vergroot de latere kansen op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

AV/TVVakkenLesuren
2e graad3e graad
AVLevensbeschouwelijk vak2222
AVAardrijkskunde1111
AVFrans3322
AVEngels2222
AVGeschiedenis1111
AVLichamelijke Opvoeding2222
AVNederlands4433
AVWiskunde3322
AVBurgerschap11
AVMuzikale Opvoeding112
AVPlastische Opvoeding112
AVToegepaste Natuurwetenschappen66
AVToegepaste Biologie22
PV/TVHuishoudkunde – Opvoedkunde – Praktijk Huishoudkunde7799
TVToegepaste Chemie33
TVToegepaste Fysica11
TVToegepaste Economie22