Visie & waarden

Waarden

een WARME school:
Welkom (iedereen is welkom)
Autonomie (je hebt een eigen inbreng)
Respect (we respecteren ieders opvattingen en overtuigingen)
Met en van elkaar leren (we leren samen van elkaar)
Engagement (de school engageert zich naar jullie toe en wij verwachten van jullie engagement)

Visie

Ben je handig? Heb je interesse in techniek, wetenschappen, economie of informatica?
Wil je kennis kunnen toepassen om te zien wat mogelijk is?
Ben je zorgzaam en sociaal geëngageerd? …
Kom dan naar het Technisch Atheneum Campus Van Eyck.
We bieden zowel TSO-richtingen aan die je een ticket geven voor studies in het hoger onderwijs, of BSO-richtingen waarmee je toegang krijgt tot de arbeidsmarkt met heel wat zekerheid.

Als GO!-school vertrekken we vanuit ieders talenten en competenties om leerlingen de nodige vaardigheden mee te geven om hun plaats in de maatschappij op te nemen.
Daarbij respecteren we ieders filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen.
Maar tezelfdertijd willen we  het sociaal engagement, verantwoordelijkheid voor het milieu en verdraagzaamheid bij onze leerlingen aanwakkeren, net zoals een brede belangstelling voor de wereld en het culturele leven.

Samen met elkaar leren we van elkaar. Ouders, school en leerlingen vormen een eenheid die bijdraagt tot het welslagen van iedereen.
Iedereen kan een bijdrage leveren en blijft hiervoor mee verantwoordelijk.
Elke leerling is uniek en verdient dan ook een aanpak die tegemoet komt aan zijn specifieke noden.
Samen met onze partners als  CLB, ondersteuningsteam, leerlingbegeleiding maar ook door onze geïntegreerde werking van de vakken, differentiatie en activerende werkvormen slagen we erin om de leerling dat ticket naar de toekomst te geven.

Nanouk Borgerhoff
Directeur GO! Technisch Atheneum Campus Van Eyck